تبلیغات
راهنمای ارسال مقالات ISI - لیست مجلات تقلبی جعلی مجله تقلبی چاپ مقاله ISI - چاپ مقاله ISC
 
راهنمای ارسال مقالات ISI
ترجمه متون تخصصی فنی و مهندسی انگلیسی به فارسی و بالعکس در اسرع وقت
درباره وبلاگ


ترجمه متون تخصصی فنی و مهندسی مهندس جعفر ارشادی فرد ISI مقالات دانشگاهی Jafar Ershadi Fard انگلیسی به فارسی و بالعکس در اسرع وقت با بهترین کیفیت و قیمت مناسب توسط :
http://www.etarjomeh.ir/
فایلهایی را که برای ترجمه مدنظر قرار دارید به آدرس ایمیل زیر بفرستید تا برآورد قیمت و زمان صورت گرفته و با شما تماس گرفته شود.
Email: tarjomehpaper@yahoo.com

مدیر وبلاگ : Jafar Ershadi Fard
مطالب اخیر
نویسندگان

موتور جستجوی مجلات جعلی - لیست مجلات نامعتبر وزارت علوم- لیست مجلات تقلبی جعلی مجله تقلبی چاپ مقاله ISI - چاپ مقاله ISCلیست مجلات تقلبی و جعلی- Fake journals

WIWO Report - ISSN: 1385-3287 - www.web-journal.com

Interciencia - www.ivic-gob.org

www.martinia.com - Martinia - ISSN: 0297-0902

aabc-scielo.com.br Anais da Academia Brasileira de Ciências

AGROCHIMICA - www.agcjournal.org

International Journal of Academic Research -www.eu-print.org/ilk.php

styleinternational - ISSN: 1438-0269 - www.styleinternational.net

KASMERA-www.kasmerajournal.com

BARS - ISSN: 1800-556X - www.barsjournal.net

Saussurea - ISSN: 0373-2525 - www.saussurea.org

WALIA Journal - ISSN: 1026-3861 - www.waliaj.com

ODJELJENJA PRIRODNIKH NAUKA CRNOGORSKA AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI GLASNIK- ISSN: 0350-5464 - www.opncme.com

Journal of Scientific Research and Development- ISSN: 1115-7569-www.jsrad.org

Research-Technology Management (RTM)- ISSN: 0895-6308-  -www.iriweb.org

JAMAICA JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ISSN: 1016-2054- www.src.gov.jm.jjst.org

WIWO Report - ISSN: 1385-3287  - www.web-journal.com

styleinternational.net ISSN:  1438-0269  - www.styleinternational.net

BARS - ISSN: 1800-556X - www.barsjournal.net

 KASMERA-www.kasmerajournal.com

www.eu-print.org/ilk.php  -  International Journal of Academic Research

AGROCHIMICA   -  www.agcjournal.org

     aabc-scielo.com.br                 Anais da Academia Brasileira de Ciências

www.martinia.com   -   Martinia   - ISSN: 0297-0902

www.ivic-gob.org     -    Interciencia

WALIA Journal      -         www.waliaj.com

Web of Information and Workflow Output Report, WIWO REPORT  -   www.web-journal.com

Mexican journal of international studies

CAHIERS DES SCIENCES NATURELLES

Doriana

Natura

Mexico journal of multidisciplinary sciences

http://revistas-academicas.com/

Magnt research library

http://brisjast.com/

JOURNAL_SCIENCE_APPLICATIONS

naukpublication.org/index.php/

Tekstil Journal    -    www.tekstiljournal.org

PRAEPARATOR    -    www.pra.tomaspubs.com/

Science Series Data Report    -    www.ssdr.sciencerecord.com/

Reef Resources Assessment and Management Technical Paper

http://behaviorsciences.com/

Bradleya Journal

http://www.britishedu.org.uk/

Philippine Scientist Journal

http://psc.tomaspubs.com/

Mitteilungen Klosterneuburg

http://mitt-klosterneuburg.com/

Politica Economica    -    www.pe.tomaspubs.com/

Texas Journal sciences   -   www.texasjournalofscience.org/

Chemical Modelling Journal   -    www.chm.tomaspubs.com/

EDUCATION JOURNAL     -    www.tomaspubs.com/ej.htm

Chemical and Process Engineering     -    www.processengineering.net/

Ciência e Técnica Vitivinícola     -     www.ciencia-e-tecnica.org/

Nautilus    -     www.nautilusjournal.net/

Recent Science     -     www.recentscience.org/

Vitae Revista de la Facultad de Quimica Farmaceutica    -     www.vitae-udea.org/

SYLWAN   -    www.sylwan.ibles.org/

Emergencias (ISSN: 1137-6821)

http://www.sanidadediciones.com/

CADMO" (Giornale italiano di Pedagogia sperimentale) (English:  Italian Journal of Experimental Pedagogy

http://cadmo.org/

CHIMICA, AGROCHIMICA      -     www.agcjournal.org/

 Journal of Technology   -    www.jotechno.com/

Scientia Guaianae   -   www.scientiaguaianae.org

Ciencia e tecnica vitivinicola

www.ciencia-e-tecnica.org 

http://jkljournal.org/en/

http://www.penseejournal.com/

http://ayer.netne.net/

http://dergi.cumhuriyet.edu.tr/ojs/index.php/fenbilimleri- Cumhuriyet Science -  -1300-1949Journal- http://dergi.cumhuriyet.edu.tr/

ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES D OUTRE-MER BULLETIN DES SEANCES    -http://ardsj.com/-  ISSN: 0001-4176

---------------------------------------------------------------------------

REVUE INTERNATIONALE DE PSYCHOLOGIE SOCIALE-INTERNATIONAL REVIEW OF  SOCIALPSYCHOLOGY- Original Journal:http://www.pug.fr- Hijacked

---------------------------------------------------------------------------

COLUMBAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES - ISSN: 0972-0847 - cjlscience.org

---------------------------------------------------------------------------

Survey Methodology -  جعلی www.survmethodjournal.org -  اصلی  www.statcan.gc.ca

---------------------------------------------------------------------------

DAV International Journal of Science , ISSN: 2277-5536-www.davjournal.com

---------------------------------------------------------------------------

Journal:http://www.psychologyterms.com

www.jvejournals.com-Journal of Vibroengineering- ISSN 1392-8716

INTERNATI ONAL JOURNAL OF LIFE SCIENCES ISSN: 2091- 0525

  Afinidad  http://www.afinidad.org/ جعلی http://www.aiqs.es/catala/afinidad.asp اصلی 

Archives des Sciences www.archiveofscience.com جعلی http://www.unige.ch/sphn/ اصلی Agrochimica

 , Ijrls.com و http://pharmascope.org/ijrls/-International Journal of Review in Life Sciences IJRLS

http://www.agcjournal.org/index.php/agc_upload جعلی http://www.pisauniversitypress.it/landing_page-le-riviste- اصلی agrochimica-7941.html

Anais da Academia Brasileira de Ciências http://www.aabc-scielo.com.br/ جعلی http://www.scielo.br/revistas/aabc/iaboutj.htm اصلی Anare Research Notes

http://arnjournal.com/ جعلی https://www7.data.antarctica.gov.au/aadc/pubs/pubs_list.cf اصلی m?pub_list=ARN AYER

http://ayeronline.com/index.php/test-Ayer.netne.net جعلی

http://www.ahistcon.org/revistaayer.html   /http://editorialusa.com جعلی http://www.editorialausa.com/cola71.asp اصلی Bothalia Journal

CENTRODE ESTUDIOS FILOSOFICOS, POLITICOSY SOCIALES

 http://ludusvitalis.org.mx/جعلی-Original Journal: http://www.ludusvitalis.org/اصلی

http://www.bothalia.com/ جعلی http://www.abcjournal.org/index.php/ABC اصلی Baltica Journal

/http://balticajournal.com جعلی http://www.geo.lt/geo/?id=177 اصلی Bradleya 11 http://www.britishedu.org.uk/ جعلی http://scholarlyoa.com/other-pages/hijacked-journals/ اصلی bulgare des Sciences

/http://www.science-bas.org جعلی /http://www.proceedings.bas.bg اصلی 12 Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences http://bnas.org/ جعلی http://www.science.org.ge/english.html اصلی

Chemical and Process Engineering http://processengineering.net/ جعلی http://www.degruyter.com/view/j/cpe اصلی Cie

http://ciencia-e-tecnica.org/ جعلی http://www.scielo.oces.mctes.pt/scielo.php?script=sci_issues اصلی &pid=7129-7110&lng=en&nrm=iso

Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences /http://www.science-bas.org جعلی http://www.proceedings.bas.bg/ اصلی CADMO JOURNAL

http://www.cadmo.org/index.php/CADMO جعلی http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?idRivista=117&lingua=en اصلی Ciências

/http://www.aabc-scielo.com.br جعلی http://www.scielo.br/revistas/aabc/iaboutj.htm اصلی CAHIERS DE PAIOLIVE

http://www.ijiq.com/new_771.htm جعلی http://www.worldcat.org/title/cahiers-de- اصلی paiolive/oclc/910701271

Chemical Modelling Journal /http://chm.tomaspubs.com جعلی http://www.rsc.org/shop/books/1777/4117191227127.asp اصلی

/http://pra.tomaspubs.com جعلی http://www.worldcat.org/title/praparator/oclc/2190979 اصلی

Doriana : supplemento agli Annali del Museo civico di storia naturale “G. Doria.” http://revistas-academicas.com/doriana/index.html جعلی http://www.worldcat.org/title/doriana-supplemento-agli- اصلی annali-del-museo-civico-di-storia-naturale-gdoria/oclc/124794290

DU Journal Published By Verlad Niggli AG (VNA) http://dujournal.eu.pn/ جعلی http://www.du-magazin.com/ اصلی Emergencias

\http://sanidadediciones.com/ جعلی اصلی http://www.semes.org/revista_EMERGENCIAS/ جعلی Education

http://tomaspubs.com/ej.htm جعلی http://www.worldcat.org/title/education/oclc اصلی  جعلی http://catalogue.bnf.fr/servlet/RechercheEquation اصلی

FAUNA ROSSII I SOPREDEL NYKH STRAN http://www.bpxo.com/index.php/FAUNARO جعلی http://www.worldcat.org/title/fauna-rossii-i-sopredelnykh- اصلی stran/oclc/07014144 GAIA-ATHENS Journal

 http://gix.info/index.php/GAIA_ATHENS_Jo جعلی https://www.worldcat.org/title/gaia/oclc/92177179&referer=br اصلی ief_results

 

Iheringia Série Botânica

http://iheringiaserie.bdssmgdl.org/index.php/ISB جعلی http://www.fzb.rs.gov.br/conteudo/1702/?Iheringia_S%C03A4 اصلی rie_Bot%C03A1nica/

 

International Journal of Current Life Sciences http://indianscience.in/pubs/journalDetails.php?journal_id=1 جعلی 71 http://bretj.com/journals/view/ijcls اصلی

Interciencia Association http://searchguide.level0.com/search/?q=http30A//www.ivic- جعلی gob.org/&r=http30A//scholarlyoa.com/other-pages/hijackedjournals/&t=7 http://www.interciencia.org/ اصلی Jokull Journal

http://www.jokulljournal.com/ جعلی http://jokulljournal.is/ اصلی

Journal of Technology /http://www.jotechno.com جعلی http://jot.ntust.edu.tw/index.php/jot/index اصلی

Kasmera Journal (Revista Kasmera) /http://www.kasmerajournal.com جعلی http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_serial&pid=77 اصلی 12-2111 Martinia

/http://www.martinia.com جعلی http://www.worldcat.org/title/martinia-bulletin-de-liaison- اصلی des-odonatologues-de-france/oclc 36 Mitteilungen Klosterneuburg http://mitt-klosterneuburg.com/ جعلی http://bundesamt.weinobstklosterneuburg.at/seiten/index.ph اصلی p/view.971/ 37 MAGNT RESEARCH REPORT /http://brisjast.com جعلی http://www.worldcat.org/title/magnt-research-report/oclc / اصلی 33 Nationalpark Berchtesgaden Forschungsbericht http://www.nationalpark- جعلی berchtesgaden.com/index.php/NATIONALPARKBERCHTESGADEN-FORSC/index http://www.nationalpark- اصلی berchtesgaden.bayern.de/71_publikationen/77_forschungsber ichte/index.htm 39 NationalparkForschung in der Schweiz http://naukpublication.org/index.php/NATIONALPARK- جعلی FORSCHUNG-SCHWEIZ اصلی - Nautilus Journal 41 http://nautilusjournal.net/default.html جعلی http://www.shellmuseum.org/nautilus/index.html اصلی 41 Odonatological Abstract Service /http://www.styleinternational.net جعلی http://www.worldcat.org/title/odonatological-abstract- اصلی service/oclc 42 ODJELJENJA PRIRODNIKH NAUKA CRNOGORSKA AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI GLASNIK /http://www.opncme.com جعلی http://scholarlyoa.com/other-pages/hijacked- اصلی journals/Odjeljenje317prirodnih317nauka 43 OTECHESTVENNAYA ISTORIYA Journal http://ylau.com/OTECHESTVENNAYA317ISTORIYA.html جعلی http://www.worldcat.org/title/rossiiskaia- اصلی istoriia/oclc/077177172 Pensee 44 http://www.penseejournal.com/first.html جعلی http://www.gabrielperi.fr/spip.php?page=rubrique_base&id_rubrique=321 اصلی &lang=fr PHILIPPINE SCIENTIST 45 /http://psc.tomaspubs.com جعلی http://www.worldcat.org/title/philippine- اصلی scientist/oclc/911717041 46 ResearchTechnology Management(Res Tech Manag) http://lriinc.org/ جعلی http://www.iriweb.org/Main/Library/RTM_Journal/Public_Site اصلی /Navigation/Publications/ResearchTechnology_Management/index.aspx 47 Reef Resources Assessment and Management Technical Paper /http://behaviorsciences.com جعلی and-management-technical- اصلی paper/oclc/197912219http://www.worldcat.org/title/reefresources-assessment- 43 REVUE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE-OFFICE INTERNATIONAL DES EPIZOOTIES http://rstoide.org/index.php/rstiode/index جعلی http://www.oie.int/fr/publications-et-documentation/revue- اصلی /scientifique-et-technique-acces-libre/liste-des-numeros 49 Saussurea, journal de la Société botanique de Genève /http://saussurea.org جعلی http://www.socbotge.ch/saussurea.htm اصلی 51 Systems science journal /http://ss.tomaspubs.com جعلی http://www.worldcat.org/title/systems-science/oclc/1217711 اصلی Scientia Guaianae 51 http://www.scientiaguaianae.org/index.php/Scientia جعلی http://www.worldcat.org/title/scientia-guaianae-a-series-on-natural- اصلی sciences-of-the-guayana-region/oclc/332526433 52 Sylwan (English ed.) http://sylwan.ibles.org/ جعلی http://sylwan.ibles.waw.pl/pls/apex/f?p=1150101 اصلی Scientific Khyber 53 /http://skhyber.com جعلی http://www.worldcat.org/title/scientific-khyber/oclc اصلی 54  جعلی http://www.sbp-journal.com/index.php/sbp/index اصلی 55 Texas Journal of science www.texassciences.us جعلی www.texasacademyofscience.org اصلی 56 TERAPEVTICHESKII ARKHIV http://scholarlyoa.com/other-pages/hijacked-journals/ جعلی اصلی - 57 VITAE-REVISTA DE LA FACULTAD DE QUIMICA FARMACEUTICA http://vitae-udea.org/ جعلی http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/vitae/i اصلی nd Veliger 53 /http://theveliger.net جعلی http://www.ucmp.berkeley.edu/people/barryr/veliger.html اصلی Wulfenia, Wulfenia 59 http://www.multidisciplinarywulfenia.org/ جعلی www.wulfeniajournal.com اصلی www.wulfeniajournal.at http://www.landesmuseum.ktn.gv.at/177117w_DE.htm?seite اصلی =72 Walia journal 61 http://www.waliaj.com/ جعلی http://serviceunavailable.oclc.org/worldcatlibraries/ اصلی WIWO Report 61 /http://web-journal.com جعلی http://www.wiwo.org/pane19.htm اصلی

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 21 آبان 1396 08:58 ق.ظ
I'm no longer sure where you are getting your info,
but good topic. I must spend some time studying much more or
working out more. Thank you for wonderful information I used to be in search of this information for my mission.
شنبه 25 شهریور 1396 04:18 ب.ظ
Cool blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog
stand out. Please let me know where you got your theme. Appreciate it
پنجشنبه 29 تیر 1396 01:16 ق.ظ
Quality articles is the main to be a focus
for the people to visit the site, that's what
this web site is providing.
شنبه 10 تیر 1396 08:04 ق.ظ
I am sure this paragraph has touched all the internet
people, its really really good paragraph on building up new website.
شنبه 10 تیر 1396 08:01 ق.ظ
I am sure this paragraph has touched all the internet
people, its really really good paragraph on building up new website.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 09:54 ب.ظ
You actually make it seem really easy along with your presentation however I to find this matter to be actually one thing that
I think I might never understand. It kind of feels too complicated and very wide for
me. I am taking a look ahead in your subsequent publish,
I'll attempt to get the hang of it!
یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 10:01 ب.ظ
I blog frequently and I genuinely appreciate your content.
The article has truly peaked my interest.
I'm going to take a note of your website and keep checking for new information about once per week.

I subscribed to your Feed as well.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
Real Time Analytics google maps widget wordpress

Please Donate To Bitcoin Address: [[198pHSvjzopNMmxK121qbJGQ7smZi8vXGX]]

Donation of [[value]] BTC Received. Thank You.
[[error]]
Changer.com - Instant Exchanger bitbond small business loans 468x60 BTCMiner - free and simple next generation Bitcoin mining software https://static1.freebitco.in/banners/728x90-3.png
Instagram کسب درآمد کسب درآمد پاپ آپ مطالب جالب و خواندنی